Galego
                           
    Inicio | A Guía | Descargas | Visitas virtuais | Contacto | Do Mar á Terra  


O Museo Virtual das Paisaxes Costeiras de Vimianzo é unha fiestra aberta ao Mar, nun concello que conta con escasos metros de costa, pero que está preto dela e influenciado polo mundo mariñeiro.

A través desta web, o visitante poderá achegarse e somerxerse nunha realidade ata agora case descoñecida e descubrirá de primeira man as múltiples dimensións históricas, humanas, artísticas, xeolóxicas e festivas, que o océano xogou na terra e na idiosincrasia vimiancesa.

Inicio | Requisitos técnicos
©2015 Concello de Vimianzo